/File/Get/03d078b6-64f6-4b88-a598-06c285c54386%%%فرج فودة.. 3 دقّات%%%لم يكن الكاتب المصري، فرج فودة، يتبنّى رواية دولة حسني مبارك وحدها، إنما دولة يوليو، فسجون جمال عبد الناصر كانت "في غاية الراحة، والنظافة، واحترام الآدمية، وكان يسمح فيها في بعض الأوقات بخروج المسجونين لعيادات الأطباء، أو لممارسة واجبات الزوجية..".%%%زوايا
https://www.alaraby.co.uk/opinion/6423b15c-a3c5-44e0-a928-88627fc95a35 facebook twitter whatsapp