/File/Get/a0d65603-4fc9-4e19-b120-e0e53595ec54%%%"الجسد الراقص كإشكالية": الفن بأدوات علم الاجتماع%%%في كتابه "الجسد الراقص كإشكالية"، يستدعي الباحث المغربي ياسر بلهيبة أدوات علم الاجتماع لفهم تجربة الكوريغرافي توفيق ازديو، وهو استعمال قلما نجده في الكتابات العربية حول الفن الذي يبدو عادة معزولاً في قراءات أسلوبية وجمالية لا أكثر.%%%مشهديات
https://www.alaraby.co.uk/culture/602cf3a8-3c42-4062-aa72-7f7a159557cf facebook twitter whatsapp